Data Haven

Een veilige haven voor je data.


Bij Data Haven bundelen we juridische kennis, interaction design/UX en data-monitoring. Een volledig plaatje voor een volledige 'compliancy' met de GDPR-wetgeving.

JURIDISCHE ASPECTEN

De GDPR of 'Algemene verordening gegevens-bescherming', heeft tot doel gevoelige (persoonlijke) data te beschermen. De GDPR stelt regels aan iedereen die met persoonsgegevens werkt.

Lees meer
PRIVACY BY DESIGN

De vraag om passende maatregelen te treffen tijdens het ontwikkelproces. Zoals het gebruik van privacy-verhogende maatregelen (ook wel privacy enhancing technologies of PET genoemd).

Lees meer
DATA MONITORING

De GDPR-wetgeving stelt de duidelijke verwachting van een continu proces dat moet opgevolgd en bijgewerkt worden. Data Haven biedt vanaf mei hiervoor de GDPR Monitor aan, een register voor je data.

Lees meer

GDPR uitgelegd in 3 min


Wat is de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Data Haven

Hoe gaan we te werk


Klaar het proces te starten? Dan lichten GDPR-experten tijdens de introductiesessie toe wat de GDPR betekent voor jouw organisatie. We bespreken ook de aanpak tot 'compliancy' (=conformiteit met GDPR).


...

Audit we brengen in kaart

We starten het proces met het uitvoeren van een interne audit. Zo gaan we na over welke persoonsgegevens je organisatie beschikt, waar deze data wordt opgeslagen en hoe deze is beveiligd. De verzamelde info wordt gebundeld in een dataregister.

Meer over de audit

Basisplan naar 'compliancy'

Op basis van de intern uitgevoerde audit stellen onze experten een basis actieplan op. We toetsen de huidige werking van de organisatie af met de GDPR-vereisten. In hoeverre ben je reeds 'compliant' en wat moet er nog gebeuren om volledig in orde te zijn.

Meer over het basisplan
...

Binnenkort: Data Haven Monitor

De GDPR-wetgeving stelt de verwachting van een continu proces dat moet opgevolgd en bijgewerkt worden. Zo moet je ook verschillende gegevens bijhouden en voorleggen bij controle. Data Haven biedt vanaf mei hiervoor een GDPR Monitor aan.


Dataregister

Een gebruiksvriendelijke register waarin alle gegevens gekoppeld kunnen worden.
Register van de verwerkingsactiviteiten (Artikel 30)

Beveiligde omgeving

Een beveiligde applicatie die de bescherming van alle gegevens garandeert.
Beveiliging van de verwerking (Artikel 32)

Data verwerking | DPO

Gemaakt om gemakkelijk data te verwerken als Data Protection Officer (DPO).
Taken van de DPO (Artikel 39)

Beheer van persoonlijke data

Gegevens opvragen, aanpassen & verwijderen op vraag van subjecten.
Recht van inzage van de betrokkene (Artikel 15)

...

Voor wie is er Data Haven | onze cases


Ons doel is GDPR-compliancy mogelijk te maken voor iedereen. We richten ons specifiek naar zelfstandigen en organisaties. Met enkel sectoren als focus:


...

GDPR voor websites & webshops

Persoonsgegevens van online kopers en begrijpbare privacy policies

...

GDPR voor de medische sector

Veilige opslag van patiente gegevens en bescherming van gevoelige informatie.

...

GDPR voor organisaties

Veilig beheer van persoonlijke gegevens van vrijwilligers of losse medewerkers.