GDPR basisonderzoek

In welke mate ben je reeds 'compliant'? We lichten de GDPR op maat toe in een introductiesessie. We bezorgen ook een tool voor het uitvoeren van een interne audit en stellen een basisplan op naar 'compliancy'.

Eenmanszaak: €300 / maand

KMO/Organisatie: €650 / maand

1u introductie
audittool
basisplan


Data Kennis Haven

Gebruik van het register met al de verzamelde (persoonlijke) data door jou (en je organsisatie). De tool houd je ook op de hoogte van de GDPR-wetgeving, hoe deze wordt toegepast of eventueel veranderd.

€9 / maand

of €90 wanneer per jaar betaald
updates & advies
gebruik data registertool


Instellen data register tool

De Data Haven monitor moet eenmalig ingesteld worden op maat. Je ontvangt de nodige beveiligde toegang, een gids tot gebruik en de juiste GDPR-instellingen voor je zaak (dataregister).

€ 100 / eenmalig

Instelling tool


Implementatie, reviewen en updaten

Data Haven kan voorstellen implementatie taken van het basisplan uit te voeren. Dit gebeurt op maandbasis. Indien er later extra instellingen moeten gebeuren, je nog vragen hebt (bv. verbindingen met eigen database), dan gebeurt dit op uurbasis.

€500 of €1000 / maand (0,5d/w of 1d/w)

€95 / uur

Extra instellingenInterne opleiding & workshops

Aangezien 'bewustmaking' een belangrijk onderdeel is van GDPR-compliancy, voorziet Data Haven ook opleidingen en workshops. We bieden hiervoor een algemene GDPR opleiding aan, ter bewustmaking van het personeel en betrokkenen. Maar wat nog beter is, is een opleiding op maat, die inspeelt op de toepassing van de GDPR specifiek binnen het bedrijf of organisatie. Aan een opleiding op maat gaat een onderzoeksfase vooraf, daarin gaan we samen na wat de behoeftes en verwachtingen zijn intern. Wat is nodig aan kennis en richtlijnen om GDPR-compliancy binnen het bedrijf blijvend te garanderen.

€300 / 2 uur

Opleiding ter plaatse

+ €100/u onderzoek en bespreking verwachtingen + samenstelling van een opleiding op maat (afhankelijk van de grootte van bedrijf en de verwachting neemt de onderzoeksfase 3u tot 10u in beslag)

Wil je onze diensten in detail bekijken?

FAQ

Veelgestelde vragen


Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden.
Is je vraag hieronder toch niet beantwoord, contacteer ons dan.

Wat houdt het basisonderzoek in?

Een praktische toepassing van de juridisch vereisten GDPR-wetgeving voor jouw organisatie onder de vorm van een introductiesessie. Het in kaart brengen over welke persoonsgegevens de organisatie beschikt, waar deze staan en hoe deze zijn beveiligt. Dit wordt in kaart gebracht door een audit (zelf intern te bevragen).

Hoe faciliteert Data Haven de audit?

De bevraging gebeurd intern door de contactpersoon. Onze experts volgen het proces op en adviseren. Via een audit-tool stel je zelf de meest geschikte personen aan om op specifieke vragen te antwoorden. Werk je ook samen met externe partners? Betrek hen bij de audit-bevraging en stel een verwerkersovereenkomst op.

Hoe kan je je voorbereiden op het proces?

Bekijk alle informatie op de website grondig. Contacteer ons en stel intern een contactpersoon aan, die de nodige bevoegdheden krijgt. Deze persoon ontvangt van ons een inlog. Met deze inlog krijg je toegang tot al onze informatie artikels en tips.

Hoe word ik opgevolgd en stel ik vragen?

De samenwerking en opvolging gebeurt op afstand, online via het platform Trello. Op vraag kan worden besproken: extra contactmomenten, Skype/telefoonsessies, taken niet besproken in deze overeenkomst, ... toe te voegen en dit aan 70 euro/uur, excl BTW.

Hoe lang duurt het basisonderzoek?

Het basisonderzoek is opgesteld om in een maand tijd uit te voeren, met minimale belasting voor eigen werking. Het uitvoeren van het intern bevragings-proces kan ook langer duren. Je betaalt per maand tijdens het basisonderzoek. Daarvoor ontvang je opvolging en het advies van onze experten.

Hoe zit het met 'accountability'?

Data Haven nemen in het 'compliancy'-proces de rol op van 'Data Protection Officer'. Als DPO neemt Data Haven een louter adviserende en toezichthoudende rol op zich. Na het afronden van de audit, kan deze rol overgedragen worden aan een intern persoon.